Disclaimer

Portalul dinConstanţa.info foloseşte exclusiv baze de date publice, precum cele ale Ministerului Justiţiei, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Baroului Constanţa, Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, sau date introduse în nume propriu de utilizatorii noştri – şi nu încalcă în niciun fel legile privind protecţia datelor personale. Dacă, totuşi, nu doriţi să fiţi prezenţi în acest portal, este suficient să trimiteţi un mesaj la adresa admin@dinconstanta.info, cu subiectul “Retragere portal dinConstanta.info”. Pentru a confirma identitatea dumneavoastră, este necesar să ataşaţi mesajului o copie după autorizaţie/codul fiscal şi după cartea de identitate – date care vor fi şterse de pe serverul nostru imediat după ştergerea contului dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *